#warsztatygitarowe
 

Uprzejmie prosimy o wpłaty darowizn na rachunek
bankowy do projektu:

Miłośnicy Dobrej Muzyki
28 1140 2004 0000 3802 7752 7428


Bardzo serdecznie dziękujemy za okazane serce!
 Fundacja CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI CZŁOWIEKIEM zaprasza chcących pomagać do współpracy w zakresie dobroczynności. Prosimy o datki na cele statutowe Fundacji

na nr konta:

mBank: 74 1140 2004 0000 3302 7752 7427

Wszystkim wpłacającym bardzo dziękujemy za wsparcie.